ROT-avdrag

Vad är ett ROT-avdrag?
Skattereduktion för reparationer, underhåll, om- eller tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Vad får man dra av?
Skattereduktion ges bara på arbetskostnaden och reduktionen är 50%. Det högsta avdraget är 50 000:- per år och person. Du måste vara ägare av huset / lägenheten. Skattereduktion för ROT-arbeten ges inte under första fem åren efter att ett småhus uppförts. ROT-skattereduktion dras av i deklarationen. Alla får inte 50 000:- i skattereduktion. Vi rekommenderar starkt att du preliminärt räknar ut din skatt, för att slippa överraskande restskatt!

När får man avdraget?
Vi fakturerar det totala beloppet minus den preliminära skattereduktionen, d.v.s. konsumenten får reduktionen direkt vid köpet. Vi begär sedan resterande arbetskostnad direkt från skatteverket. Detta under förutsättning att kunden meddelar oss innan arbetet påbörjas att kunden vill använda sig av ROT-skattereduktion. Vi har ett avtal som ska undertecknas av båda parter i detta fall.

Vet vi hur mycket kunden utnyttjat?
Företagen vet inte statusen på kundens skattereduktion. Av den anledningen begära vi in ett meddelande av Er, som ni får begära av skatteverket, för att vi ska veta Er status. Detta meddelande som kallas Köparintyg kan man ladda ned från skatteverkets hemsida om man loggar in med e-legitimation. Logga in på deras e-tjänst som kallas Husarbete. Där kan du sedan välja Skapa köparintyg. Du kommer då få en PDF-fil, som går bra att skicka till oss.

Exempel på godkända avdrag:

 • Renovering och ombyggnad av badrum

 • Byte av blandare

 • Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus

 • Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad

 • Renovering och ombyggnad av kök

 • Byte av sanitetsporslin

 • Byte av värmepanna

 • Installation av värmepump

Exempel på ej godkända avdrag:

 • Restid till och från kund

 • Restid och tid för anskaffning av materiel

 • Planering av arbetet

 • Undersökning

 • Analys


Administrativ Avgift
För administration och hantering av ROT-avdrag debiterar vi en avgift på 500:- inkl. moms per faktura.

Mer information
Skatteverket
Skatteverket - Skapa köparintyg
Skatteverket - Information om ROT
Skatteverket - Räkna ut skatten
Regeringskansliet
Skattereduktion.se